Промени в ГПК

Последици от отмяната на образците на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК

1. Отмяна на текстове, утвърждаващи образци на заповед за изпълнение по чл. 410. Върховният административен съд окончателно потвърди отмяната на две разпоредби от Наредба № 6/20.02.2008г. Отменените текстове съдържат компетентността на съда да издаде заповед за изпълнение при уважаване на заявление за издаване на заповед по чл. 410 ГПК, а ...
Сроковете по делата няма да текат по време на ваканции и официални празници

Две съдилища за малко да принудят дете да поеме наследство от 70 000 лв. дългове

ВКС разпореди вписването на отказа от наследство от малолетния, който те отхвърляха и разясни подробно защо е допустим Две съдилища за малко да принудят малолетно дете да се обремени с дългове за близо 70 000 лв. на покойния му баща, като не му разрешават да се откаже от наследството. Това става ...
ВКС

ВКС отговори как се оспорва автентичността на саморъчно завещание

Скакво може да се сравни почеркът на саморъчно завещание, когато се оспорва неговата автентичност – има ли ограничение на образците, кой трябва да ги предостави и какви са стандартите на доказване. На тези въпроси отговори в решение по чл. 290 от Гражданския процесуален кодекс (пълния му текст виж тук) състав ...
ВКС

Тълкувателно решение № 3/2015 от 29.11.2018 г. по тълкувателно дело № 3/2015 г. на ВКС

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия в съдебно заседание на 18 октомври 2018 год. в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия: СВЕТЛА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ: БОЙКА СТОИЛОВА, ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА при участието на секретаря Аврора Караджова постави ...
ВКС

Право на обезщетение за неимуществени вреди от смърт на близък

Наказателната, Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд в съвместно тълкувателно решение  1/2016 постановяват кои лица в наказателния процес имат право на обезщетение   за причинени неимуществени вреди от смърт на близък. С решението си върховните съдии допълват кръга на легитимираните да се присъединят като граждански ищци с братята и сестрите ...
Loading...