Адвокат съм в Адвокатска колегия- Пазарджик. Завършила съм Юридически факултет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Предлагам комплексно правно обслужване на физически и юридически лица, правна защита по граждански, търговски, административни и наказателни дела, както и по казуси в сферата на семейното и наследствено право.  Съдействие при сключване на извънсъдебни споразумения, регистрация и промени в Търговския регистър, представителство пред държавни институции и органите на местната власт. Консултиране и оформяне на имотни сделки. Процесуално представителство, консултиране и съдействие, свързани със защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (GDPR) и на българското законодателство.

За удобство на клиентите предлагам услугата ОНЛАЙН АДВОКАТ, чрез която спестявате време и средства. За повече информация вижте ТУК.  

Как да се свържете с мен вижте ТУК.