ВКС

Право на обезщетение за неимуществени вреди от смърт на близък

Наказателната, Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд в съвместно тълкувателно решение  1/2016 постановяват кои лица в наказателния процес имат право на обезщетение   за причинени неимуществени вреди от смърт на близък. С решението си върховните съдии допълват кръга на легитимираните да се присъединят като граждански ищци с братята и сестрите на починалия и с неговите възходящи и низходящи родственици от втора степен-баби, дядовци и внуци. По изключение, всеки с трайна и дълбока емоционална връзка с починалия, също може да се конституира като граждански ищец в наказателното дело.

Пълният текст на тълкувателното-решение (кликнете на този линк)